Pomoc Zdalna


Po ściągnięciu programu, uruchom go i po prostu podaj technikowi
wyświetlone ID oraz hasło by mógł połączyć się z Twoim komputerem!
Zapewniamy bezpieczne, szyfrowane połączenie, które działa TYLKO
wtedy gdy Państwo tego potrzebujecie.